14 października – akademia z okazji „Dnia Nauczyciela”

14 października obchodzimy Święto Komisji Edukacji Narodowej.
Komisja Edukacji Narodowej to pierwsze w Polsce ministerstwo oświaty. Zostało ono utworzone po I rozbiorze Polski w 1773 roku. Wraz z zaistnieniem Komisji, wprowadzono w Polsce jednolitą organizację szkolnictwa. Nauka we wszystkich szkołach odbywać się miała, po raz pierwszy całkowicie prawomocnie, w języku polskim. Każdy uczeń miał poznać i zrozumieć swoje przyszłe obywatelskie obowiązki; nauczyć się żyć tak, aby jemu było dobrze i z nim było dobrze innym.
Dla uczczenia znaczenia i roli inicjatywy podjętej przez Komisję Edukacji Narodowej oraz pracy nauczycieli w dziejach naszej historii, dzień utworzenia Komisji Edukacji Narodowej obchodzimy co roku jako święto „Dnia Nauczyciela”.
Z tej okazji uczniowie klasy 7 wraz z wychowawczynią p. Beatą Sierpień przygotowali dla całego Grona Pedagogicznego pełne humoru przedstawienie, ubarwione piosenkami śpiewanymi na znane wszystkim popularne melodie.