Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze informacje

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego matematyki języka obcego nowożytnego. Przebieg egzaminu ósmoklasisty Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, >>