Biologia, chemia – treści do opanowania na I tydzień

Biologia I tydzień

Klasa V

Tkanki roślinne.

 1. Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na stronie, do której podany jest link:

https://epodreczniki.pl/a/budowa-wewnetrzna-roslin/DJHIr0Bsn

 • Wykonaj  podane ćwiczenia ( on line) umieszczone w Zadaniach  na  tej stronie.

Klasa VI

Ryby – kręgowce wodne.

 1. Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na stronie, do której podany jest link:

https://epodreczniki.pl/a/ryby—zwierzeta-wodne/D18acOSzl

 • Wykonaj  podane ćwiczenia ( on line) umieszczone w Zadaniach  na  tej stronie.

Klasa VII

Podsumowanie wiadomości o układzie oddechowym i wydalniczym.

 1. Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na stronie, do której podany jest link:

https://epodreczniki.pl/a/uklad-oddechowy-i-jego-funkcje/DpduCQG5g

https://epodreczniki.pl/a/uklad-moczowy/DdqSJxj2r

 • Wykonaj zadanie 1i 2 umieszczone w Pracy domowej na  każdej z tych stron.

Budowa i funkcje układu dokrewnego( hormonalnego).

 1. Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na stronie, do której podane jest link:

https://epodreczniki.pl/a/uklad-hormonalny/D8fZrWlSe

 • Wykonaj  podane ćwiczenia ( on line) umieszczone w Zadaniach  na  tej stronie.

Chemia I tydzień

klasa VII 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu : Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych. (Cz.1 i 2).

 1. Przeczytaj informacje podsumowujące dział: Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych. ( str. 156-157) w podręczniku Chemia Nowej Ery kl.7
 2. Wykonaj zadania utrwalające  od 1 do 5 na stronie 157 Podręcznik Nowej Ery kl.7

Pomocny link:

https://epodreczniki.pl/a/reakcje-chemiczne—podsumowanie/D1859rN9J

3.Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na stronie, do której podany jest poniższy link:

https://epodreczniki.pl/a/prawo-zachowania-masy-i-stalosci-skladu/D89jhEM1W

4.Wykonaj zadanie 1i 2 umieszczone w Pracy domowej na tej stronie.

Klasa VIII

Metanol i etanol-alkohole monohydroksylowe.

 1. Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na stronie, do której podane jest link:

https://epodreczniki.pl/a/alkohole—budowa/DHDcDTyOx

 • Wykonaj  podane ćwiczenia ( on line) umieszczone w Zadaniach  na  tej stronie.

Porównanie właściwości alkoholi.

 1. Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na stronie, do której podane jest link:

https://epodreczniki.pl/a/alkohole—wlasciwosci/Dn8wj39qS

 • Wykonaj  podane ćwiczenia ( on line) umieszczone w Zadaniach  na  tej stronie.