Fizyka kl.7 – 28 kwietnia

Jutro o godz. 10.00 będzie sprawdzian z działu Praca, moc, energia. Link do sprawdzianu będzie dostępny tylko w dzienniku elektronicznym w zakładce zadania domowe i tylko przez godzinę – proszę jutro zalogować się na dziennik.