Fizyka kl.7 – 21 kwietnia

Temat: Praca, moc,energia – rozwiązywanie zadań
Rozwiąż zadania, prześlij zdjęcie ( dzisiaj 21.kwietnia) na e-mail: bozenadaczka@o2.pl


Zadanie 1. Oblicz pracę jaką wykonuje dźwig budowlany podnoszący belkę o
masie 2 t na wysokość 30m?
Zadanie 2. Jaką energię ma dziewczynka o masie 40kg wspinająca się na
wysokość 7m?
Zadanie 3. Oblicz energię jaką ma piłka o masie 300g rzucona z prędkością
2m/s.

Przygotuj się do sprawdzianu za tydzień, powtórz wiadomości z działu PRACA,MOC,ENERGIA, pomogą Ci filmy:

PRACA – https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs&list=PLqYLfb5PQPoMy7se935VprrTw-7tC27gW
MOC- https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw&list=PLqYLfb5PQPoMy7se935VprrTw-7tC27gW&index=2
ENERGIA-https://www.youtube.com/watch?v=UAtmRXQSxXw&list=PLqYLfb5PQPoMy7se935VprrTw-7tC27gW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bY47tv5Crk8&list=PLqYLfb5PQPoMy7se935VprrTw-7tC27gW&index=4

Sprawdzian odbędzie się we wtorek, na stronie o godzinie 9.00 umieszczę link do sprawdzianu, będziecie mieli 1 godzinę na rozwiązanie.