Geografia (1 kwietnia 2020)

Przypominam, że informacje zwrotne od was proszę kierować na mojego maila : annarosly@wp.pl i koniecznie podać swoje imię, nazwisko i klasę

W dniu, kiedy mamy lekcje proszę zapisywać w zeszycie temat oraz datę.

Kl. 5

Temat: „Pierwsze podróże geograficzne”

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str. 91-97 i wypisać do zeszytu nazwiska wszystkich odkrywców i podróżników (w kolejności od najwcześniejszych lat). Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1-6 str. 55-57 (zdjęcia z ćwiczenia proszę odesłać tylko osoby z numerami  w dzienniku 8-12)

 Zaloguj się na epodręczniki  https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D15hl2bO3/zwzJW3ss  i wykonaj zadania on-line , które są na końcu

Dla utrwalenia w ciekawej formie:

Za tydzień kartkówka z kontynentów i oceanów

Kl. 6A, 6B

Temat: „Przemysł i usługi we Francji”

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str. 106-113. Wypisz w zeszycie w punktach z czego słynie Francja. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1-8 str. 69-71 (zdjęcia z ćwiczenia proszę odesłać tylko osoby z numerami  w dzienniku 5-10)

Kl. 7

  1. Temat: „Gospodarka morska”

Proszę zapoznać się z tematem „Gospodarka morska” , obejrzeć filmiki i wykonać z nich notatki w zeszycie https://www.youtube.com/watch?v=TQEfHuYg5Bg

na koniec quizy utrwalające

https://quizizz.com/join/pre-game/running/U2FsdGVkX1%252BfhlTqpSuYO7gmvnPzBbkezyL9tzVwBr980obfYIEQYQCeGR9bmmO3QsUO3XTjxmVTR5GO2nMqiw%253D%253D/start

  • Temat: „Powtórzenie wiadomości” 

Proszę wykonać w zeszycie ćwiczeń zad. 1-4 str. 88-89 oraz 1-4 str 90-91 (proszę odesłać do mnie tylko ze str.90-91 i tylko osoby z numerami w dzienniku 6-10) mail annarosly@wp.pl

Na przyszłej lekcji odbędzie się sprawdzian z działu IV. Będzie to spr. on-line. Wyślę link do sprawdzianu. Po udzieleniu odpowiedzi kliknąć prześlij. U góry trzeba będzie wpisać swój mail (musi zawierać wasze imię i nazwisko i dowolne rozszerzenie np. Mburek@wp.pl)

kl. 8

Temat: „Urbanizacja w Ameryce”

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str.126-131 oraz załogować się na stronę

https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa—zroznicowanie-ludnosci/DutXdbKsH

(tylko punkt 3 rozmieszczenie ludności, wielkie miasta)

W zeszycie wyjaśnij pojęcia megalopolis, slumsy, fewele, barriadas oraz wypisz nazwy i miejsce położenia 4 największych megalopilis w Ameryce

wykonajcie ćwiczenia 1-4 w zeszycie ćwiczeń  str. 60-61 (osoby z numerami w dzienniku 1-4 proszę wykonać wyraźne zdjęcia i odesłać na mojego maila  annarosly@wp.pl ) koniecznie podać swoje imię, nazwisko i klasę