Geografia 22 kwietnia 2020

Kl. 5                                               

Temat: „Strefy klimatyczne i krajobrazowe”

Lekcja na Skype godz. 10.15

Podręcznik str.108-112. Wypisz w zeszycie nazwy stref klimatycznych i zapamiętaj ich położenie na Ziemi. Wypisz nazwy stref krajobrazowych idąc od równika na północ. Ćwiczenia 1-5 str.65-66. (wyślij do 27 kwietnia)

Kl. 6A

Temat: „Utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem”

Wykonaj w zeszycie zad.1-6 str.127-128 z podręcznika (wysyłają osoby z numerami w dzienniku 18-27) oraz ćwiczenia 1-5 str.80-81(z zeszytu ćwiczeń)(wysyłają osoby z numerami w dzienniku 1-10). Wysłać do 27 kwietnia.   Za tydzień sprawdzian z działu 4.

Kl. 6B

Temat: „Utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem”

Wykonaj w zeszycie zad.1-6 str.127-128 z podręcznika (wysyłają osoby z numerami w dzienniku 18-27) oraz ćwiczenia 1-5 str.80-81(z zeszytu ćwiczeń)(wysyłają osoby z numerami w dzienniku 1-10). Wysłać do 27 kwietnia.   Za tydzień sprawdzian z działu 4.

Kl. 7

1,2 Temat: Turystyka w Polsce

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=1XnCRvT0J_E  i wykonaj w zeszycie notatkę.

Podręcznik str. 153-157, ćwiczenia 1-5 str. 95-96

Dokonaj na kartce A4 prezentacji wybranego polskiego obiektu z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO (str.155)

Wyślij do 27 kwietnia.

Na koniec zagraj w quiz   quizizz.com/join/quiz/5c87d586dee3b7001df69b5e/start?from=soloLinkShare

Na następnej lekcji powtórzenie i sprawdzian

Kl. 8

Temat: Państwa Ameryki

Wykonaj prezentację  w Power Point lub plakat o wybranym państwie Ameryki (oprócz  USA  i Kanady, bo te były na lekcjach). Uwzględnij położenie, ukształtowanie powierzchni, świat roślin i zwierząt, cechy dominujące państwa (z czego słynie), kilka słów o zwyczajach i kulturze mieszkańców, ciekawostki.  Prace ściągnięte z Internetu będą zdyskwalifikowane. Termin do 27 kwietnia.