Geografia (25.03.2020)

Od 25 marca będziemy realizować nowe treści nauczania oraz będę was oceniać. Informacje zwrotne od was proszę kierować na mojego maila : annarosly@wp.pl i koniecznie podać swoje imię, nazwisko i klasę

W dniu, kiedy mamy lekcje proszę zapisywać w zeszycie temat oraz datę.

Kl. 5

Temat: „Globus-model Ziemi”

Proszę wypisać w zeszycie nazwy kontynentów i oceanów w kolejności od największego do najmniejszego. (tylna strona okładki podręcznika). Proszę ćwiczyć rozpoznawanie kontynentów po kształcie i położeniu. Polecam linki do quizów i filmików, które podałam poprzednio.

Narysujcie i podpiszcie w zeszycie model ziemi z południkami, równoleżnikami (podręcznik str.87)

Kl. 6A, 6B

Temat: „Rolnictwo Danii i Węgier”

 Proszę zapoznać się z treścią podręcznika str 96-105 a następnie wejść w poniższe linki (quizy)

Proszę wykonać zadania 1-6 w zeszycie ćwiczeń str. 65-67 (osoby z numerami w dzienniku 1,2,3,4,5 proszę wykonać zdjęcia i odesłać na mojego maila  annarosly@wp.pl ) koniecznie podając swoje imię, nazwisko i klasę

Kl. 7

  1. Temat: „Przemiany w polskim przemyśle”

Proszę zapoznać się z treścią tematu w podręczniku str. 134-137 oraz pod linkiem https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski-po-1989-roku/DCxhPNPqN

Proszę wykonać ćwiczenia 1-3 str 84 w zeszycie ćwiczeń

  • Temat: „Energetyka” 

Proszę przeczytać uważnie temat w podręczniku str.138-141 (zwracając uwagę na wykresy, mapki) a następnie wykonać w zeszycie ćwiczeń zad.1-3 str.86 (osoby z numerami w dzienniku 1,2,3,4,5 proszę wykonać zdjęcia i odesłać na mojego maila  annarosly@wp.pl ) koniecznie podać swoje imię, nazwisko i klasę

Na koniec quiz utrwalający (możecie grac w grupie)

https://quizizz.com/join/quiz/5c7f9f88ce8be2001be3d00a/start

kl. 8

Temat: „Ludność Ameryki”

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str.122-125 oraz

https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa—zroznicowanie-ludnosci/DutXdbKsH

wykonajcie ćwiczenia 1-5 w zeszycie ćwiczeń  str. 57-58 (osoby z numerami w dzienniku 5,6,7,8,9 proszę wykonać zdjęcia i odesłać na mojego maila  annarosly@wp.pl ) koniecznie podać swoje imię, nazwisko i klasę