Harmonogram odbioru świadectw szkolnych i nagród w dn. 26.06.2020 r.

Klasa I – godz. 900 – wejście przez szatnię (sala nr 9)

Klasa II – godz. 900 – wejście od kuchni (świetlica)

Klasa IIIa – godz. 910 – wejście od szatni (sala nr 18)

Klasa IIIb – godz. 920 – wejście od szatni (sala nr 3)

Klasa IV – godz. 900 – główne wejście (sala gimnastyczna)

Klasa V – godz. 900 – wejście od boiska

Klasa VI – godz. 915 – główne wejście (sala gimnastyczna)

Klasa VII – godz. 915 – wejście od boiska

Klasa VIII – 940 – główne wejście (sala nr 11 lub sala gimnastyczna)

Przedszkole

06AB – godz. 900 – 920 – wejście od placu zabaw lub plac zabaw

3,4,5 – latki – 920 –  wejście od placu zabaw

Informujemy, że odbiór świadectw w w/w terminach jest nieobowiązkowy. Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw , mogą się zgłosić do kancelarii szkoły w dn. 29.06.2020 r., 30.06.2020 r.oraz 01.07.2020 r. w godz. 800 – 1200 lub we wrześniu 2020 r.