Historia – treści do realizowania

Kl. V- czytać kolejne tematy od tematu 29 „ Spór cesarstwa z papiestwem- ( dwa tematy na tydzień), próbować robić zadania w zeszycie ćwiczeń.

KL. VI- czytać i analizować po dwa tematy tygodniowo od tematu  33 „ Reformy stanisławowskie”. Odpowiadać w zeszycie na pytania pod lekcją.

kl. VII – czytać i analizować tematy od tematu 36 „ Konferencja pokojowa w Paryżu” ( po dwa tematy tygodniowo) . Odpowiadać w zeszycie na pytania pod lekcją.

KL. VIII- czytać i analizować kolejne tematy od  tematu  „ Stan wojenny w Polsce”

Jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości proszę pisać na adres: alicjaptak28@gmail.com