Informacja dla nauczycieli

Proszę nauczycieli o wpisywanie w dzienniku elektronicznym przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do 25 maja (poniedziałek) 2020r.

Bogusław Bernacki