Informacja dla nauczycieli uczących w klasie 8

W dniach 8. 06 – 10.06 odbywają się konsultacje,

w tych dniach prosimy nie prowadzić zajęć online