Informacja dla rodziców i uczniów

Szanowni Państwo, chcemy jak najszybciej umożliwić Wam dostęp do dziennika elektronicznego, dlatego prosimy o podanie swojego oraz dziecka e-maila do wychowawcy. Zarówno rodzic jak i uczeń będzie miał dostęp do frekwencji, ocen czy zadań domowych. Ułatwi to Państwu i nam pracę zdalną. Jednocześnie przypominamy o konieczności wykonywania zadanych prac.

Jak zalogować się do e-dziennika znajdziecie TUTAJ

Jeżeli mają Państwo problemy związane z obsługą e-dziennika lub dostępu do innych stron to prosimy kontaktować się z:

Bożena Jasicka- jasicka76@wp.pl

Monika Mędrek – medrekmonika79@gmail.com

Bożena Daczka – bozenadaczka@o2.pl

lub wychowawcą klasy.