Język niemiecki

Kl. 8

19.03.2020

Temat: Ostern – Wielkanoc.

Cel lekcji: Umiem opowiedzieć, jak spędzam Święta Wielkanocne.

Szukamy w słownikach zwrotów, wyrażeń, słów związanych z Wielkanocą. Wypisujemy w zeszycie i tłumaczymy. Następnie w pięciu zdaniach piszemy, jak spędzamy Wielkanoc. (z tłumaczeniem).

Tematy zapisujemy w zeszytach. Zrobione kopiujemy do nowego dokumentu i wysyłamy na maila (z możliwością edytowania, tak jak zawsze).  Adres: tomaszjakubowski878@gmail.com

26.03.

Temat: Groβer Schlussverkauf – wielka wyprzedaż.

Cel lekcji: Umiem uzupełnic tekst z lukami odpowiednim słownictwem oraz dopasowac zdania do  tekstu.

Pod koniec działu 5 mamy Training. Proszę znalezc to w podręczniku. Są tam cwiczenia 2 i 3. Zróbcie je w zeszytach z tłumaczeniem.

Zapisujemy następny temat: Gesund und bequem – zdrowo i wygodnie.

 Cel lekcji: Umiem opisac swoje samopoczucie.

 Jest to dział 6. Proszę wypisac części ciała pod tematem. Następnie szukamy słownictwa związanego z samopoczuciem oraz krótko opisujemy swoje samopoczucie danego dnia z tłumaczeniem. Oczywiście wszystko przysyłamy na maila.

02.04.

Temat: Der Kopf tut mir weh – boli mnie głowa.

Cel lekcji: Umiem opowiedzieć lekarzowi o swoich dolegliwościach.

W ćwiczeniu 4 mamy krótko opisane dolegliwości, np. Ich habe Schnupfen – mam katar. W ostatnim przykładzie pojawia się słowo ,,gegen’’ – oznacza ono ,,na’’.

Obok przykładów znajduje się Tipp. Proszę się z tym zapoznać i zapisać w zeszycie. (z tłumaczeniem).

Temat: Beim Arzt – U lekarza.

Cel lekcji: Umiem sformułować w języku niemieckim wypowiedzi odpowiednie do opisanych sytuacji.

W ćw. 7 jest dialog u lekarza. Proszę się z nim zapoznać, wyjaśniając słownictwo. Na tej bazie proszę stworzyć własny podobny dialog. Pomocne do tego będzie słownictwo znajdujące się po prawej stronie dialogu. Należy go użyć, wybierając dolegliwości i zwroty, które nas interesują. Swój dialog zapisujemy z tłumaczeniem w zeszycie.

Następnie przechodzimy do ćw. 8. Mamy tam 6 punktów. Po przeczytaniu wybieramy sobie dwa i opracowujemy. Nad punktami mamy pomoc w postaci zwrotów, których należy użyć. Np. du Musst   – musisz, du darfst nich – nie wolno ci.

Przykład do pkt. 2 – Ben, masz wysypkę. Jesteś uczulony na mleko?

Opracowujemy tylko dwa punkty wybrane przez siebie!!!

W razie pytań, wątpliwości proszę pisać!!!

Kl. 7

19.03.

Temat: Alltag – codziennośc.

Cel lekcji: Umiem określać pory dnia.

W pierwszym temacie z działu 6. w ćw. 2 mamy pod zdjęciami pory dnia. Proszę je zapisać  i przetłumaczyć.

Następnie przechodzimy do ćw. 7a. Mamy tam tekst. Trzeba go przeczytać i przetłumaczyć w zeszytach. Pod tekstem są zdania. Przepiszcie je, z tłumaczeniem i zdecydujcie czy są prawdziwe czy fałszywe.

Proszę też przepisać i wytłumaczyć zwroty z ćw. 8 (aufstehen itd.).

Jak to zrobicie to skopiujcie wszystko do nowego dokumentu i mi wyślijcie.

26.03.

Temat: Ich komme später – przyjdę później.

Cel lekcji: Umiem na podstawie podanych zwrotów napisać, co dane osoby robią o danej godzinie danego dnia.

W temacie znajdujemy ćw. 7b. Jest w nim tabelka z odmianą czasowników tzw. rozdzielnie złożonych.  Proszę przepisać tę odmianę do zeszytu. Polega to na tym, że przy czasowniku rozdzielnie złozonym, np. ,,aufstehen’’  oddzielamy przy odmianie przedrostek od tematu. Odmieniamy czasownik ,,stehen, laden, kommen’’  a na końcu piszemy przedrostek.

Ich stehe auf, ich lade ein, ich komme zurrück itd.

Następnie przechodzimy do ćw. 8 z którego słownictwo mamy już wyjaśnione. Są tu dwie osoby: Lara i Kai. Po lewej stronie są podane godziny. Pod spodem jest przykład, pokazujący jak należy zrobić ćwiczenie. Godziny proszę pisać cyfrą. Zwracamy uwagę na czasowniki rozdzielnie złożone: einkaufen(po odmianie: Lara kauft Klamotten ein , kommt nach Hause zurrück.

Pamiętajmy o odmianie czasowników!!!

O w odniesieniu do godziny to ,,um’’. Um 6 Uhr – o 6 godzinie.

Temat: Wie spät ist es? – która godzina?

Cel lekcji: Umiem odpowiedzieć na pytanie dotyczące godziny.

Na pytanie dotyczące godziny odpowiadamy językiem oficjalnym/urzędowym lub potocznie.

Oficjalnie:                                                                                        potocznie

8.10 – Acht Uhr zehn – ósma dziesięć                                   zehn nach acht – dziesięć po ósmej

4.30 – vier Uhr dreiβig                                                                 halb fünf- pół do piątej

10.45 – zehn Uhr fünfundvierzig – dziesiąta                       Viertel vor elf

Czterdzieści pięć

11.15 – elf Uhr fünfzehn                                                             Viertel nach elf

Przykłady są również w ćw. 2

Proszę napisać 6 przykładów godzin wymyślonych przez siebie w języku oficjalnym i potocznym.

02.04.

Temat: Kommst du mit? – Idziesz ze mną?

Cel lekcji: Dopasowuję tytuły do ogłoszeń.

W ćw. 1 mamy 3 pytania. Proszę je przeczytać, przetłumaczyć oraz udzielić krótkich odpowiedzi (pełnymi zdaniami). Pamiętajmy o odmianie czasownika.

Następnie przechodzimy do ćw. 2a

Mamy tam 4 ogłoszenia. Proszę je przeczytać i wypisać w zeszytach tylko najważniejsze słówka!!!!!

Pod spodem są 4 zdania, które trzeba napisać w zeszycie i przetłumaczyć oraz dopisać nr ogłoszenia pasujący do danego punktu.

Temat: Was machst du am Wochenende? – co robisz w weekend?

Cel lekcji: Umiem przeprowadzić wywiad dotyczący czynności wykonywanych przez koleżankę/kolegę w weekend.

Wasze zadanie polega na przygotowaniu krótkich pytań dotyczących weekendu i tego, co moi koledzy/moje koleżanki robią w tym czasie. 7 pytań. Porozumiewając się oczywiście wirtualnie ze swoimi kolegami i koleżankami z klasy proszę zrobić to zadanie.

Zdania zaczynacie od  Mein Freund (imię) mój kolega…………lub Meine Freundin (moja koleżanka)   i dalej piszecie co robi.

W kolejnych zdaniach używamy już Er lub Sie