Język polski- klasa 6

Tematy  lekcji są zamieszczone na platformie WSiP. Jeśli ktoś nie ma podręcznika- może korzystać z z e -podręcznika na platformie WSiP.
Proszę o systematyczną pracę .  Zadane prace są  sprawdzane i oceniane.