klasa 6- język polski

poniedziałek( 30.03.2020) i wtorek(31.03.2020) : Wyrazy i związki wyrazowe.Wkroczyć w językowy świat ze słownikiem za pan brat.- fioletowa książka lub platforma WSiP – net).  Przeczytać – przypomnieć wiadomości. Wykonać pisemnie pol. 2,4,5,6 oraz test zapisany na platformie WSiP-net. 

środa(01.04.2020)i czwartek (02.04.2020) , piątek (03.04)- Jajko z bajkową niespodzianką ( pomarańczowy podręcznik rozdział 4)
Przeczytać tekst,    wykonać polecenia 1 i 6 pod tekstem –  odpowiedź zapisać do zeszytu. Przepisać rubrykę ,,Zapamiętaj”.
Na stronie WSiP-net zestaw 13
Dla chętnych : zabawy wyobraźni pol. 1 .

 W ramach lektury uzupełniającej-  oglądać na TVP Kultura Samochodzik i templariusze godz.16,45, od 30.03…
                                                                                                                              Elżbieta Siejka