Matematyka – treści do opanowania i zadania do rozwiązania z matematyki dla klas IV-VIII

klasa IV

Odejmowanie pisemne z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

 • przeczytać materiał z podręcznika str.186-187 (ramka s.187)
 • wykonywać zadania : 7,8 oraz 9 -strona 189 ; 10,11,12,13 oraz 14 -strona 190 ; 16,17 oraz 18-strona 191 oraz „Co umiem ”-zadania od 1 do 4 -strona 192

klasa V

Pole trójkąta .

 • przeczytać strony-174 oraz 175
 • wykonywać zadanie wg  instrukcji na stronie 177
 • zapisać wzór na pole trójkąta (różne postacie wzoru) po wcześniejszym wykonaniu rysunku trójkąta z odpowiednimi oznaczeniami ( długość boku , wysokość padająca na ten bok)-patrz ramka na stronie 177
 • wykonywanie zadań ze str. 178 ,179 oraz „co umiem”-zadania od 1 do 4 ze strony 180

klasa VI

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych .

 • przeczytać materiał z podręcznika dotyczący: rozszerzania i skracania ułamków dziesiętnych ,porównywania ułamków dziesiętnych , porządkowania ułamków dziesiętnych rosnąco i malejąco, zapisywania i odczytywania ułamków dziesiętnych na osi liczbowej, przypomnienie zasad szacowania
 • dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych pamięciowo w prostych przypadkach
 • dodawanie i odejmowanie pisemne ułamków dziesiętnych
 • wykonywanie zadań ze strony 137,138,139 oraz 140

klasa VII

Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

 • rozwiązać zadania 11,12 oraz 13 ze strony 192 oraz zadań od 1 do 5 ze strony 192-„czy już potrafisz”
 • przeczytać przykłady z podręcznika na stronie 193,194 oraz 195 oraz wykonać ćwiczenia pod tymi przykładami
 • przeanalizować i przepisać do zeszytu ramki ze stron 193 oraz 194 ( ramka na stronie 194 u góry)
 • rozwiązać zadania od 1 do 11 ze stron 196 oraz 197
 • polecam skorzystanie z platformy gov.pl/lekcje zdalne

klasa VIII

Przygotowywanie do egzaminu ósmoklasisty .Rozwiązanie zadań z przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.

 • pobrać przykładowe arkuszy egzaminacyjne ,rozwiązać zadania oraz sprawdzić je używając podanego klucza odpowiedzi na platformie gov.pl/lekcje zdalne
 • proponuję rozwiązanie arkuszy : egzamin próbny 2018 CKE , egzamin próbny 2018 „Nowa Era”, egzamin próbny 2018 „Operon”

UWAGI

 • Zamieszczony plan dotyczy obecnego tygodnia , kolejne zadania będą dodawane sukcesywnie.
 • Proszę o wpisywanie pogrubionych zagadnień do zeszytu lekcyjnego jako tematy oraz rozwiązywanie w nich wyznaczonych zadań.
 • Uczniowie klasy VIII -w dodatkowych zeszytach.

                                                                                   Beata Wójcik