Świąteczna zbiórka dla Domu Dziecka

Po raz kolejny nasza szkoła podjęła się szczytnego zadania – przedświątecznej zbiórki słodyczy i owoców dla Domu Dziecka w Puławach. W akcję włączyli się również rodzice naszych uczniów, przynosząc ogromne ilości owoców i soków.


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Konopnickiej w Puławach jest jedną z form instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla 30 dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc!