Technika kl. IV i V n-l Mariola Materek

Proszę przeczytać temat „ Manewry na drodze” str. 91- 93 i wykonać ćwiczenie 3 str. 93.

Ze strony www. kartarowerowa.net.pl rozwiązać zestaw 3. Rozwiązanie testu zapisać w zeszycie np.:  1. Rowerzysta ustępuje pierwszeństwa tramwajowi. Proszę się podpisać pod wykonanymi ćwiczeniami, zrobić zdjęcie telefonem i przesłać  na nr 510775165. Życzę powodzenia.

Technika kl. VI. Dokończyć pracę „ Moje urządzenie techniczne”, zrobić zdjęcie lub nagrać filmik i przesłać  na nr 510775165. Życzę powodzenia.