Temat: Polskie symbole narodowe. -04.05.2020

  1. Mazurek Dąbrowskiego – utrwalenie informacji o hymnie narodowym, doskona­lenie pamięci i uwagi słuchowej. „Godło Polski” – ćwiczenie sprawności manual­nej, rozwijanie wyobraźni.

www.youtube.com/watch?v=s82ewEfteHs – strona hymnu

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/godlo-polski – kolorowanka online

  • Praca z KP4.11a– doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów, rozwi­janie sprawności grafomotorycznej, doskonalenie koordynacji wzrokowo-rucho­wej.

Temat: Warszawa – stolica Polski. 05.05.2020

  1. Dowolne ćwiczenia kształtujące wysklepienie stóp wzmacnianie mięśni nóg, wyrabianie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała.
  • Praca z KP4.12b – doskonale­nie motoryki małej, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Temat: Polskie krajobrazy. 06.05.2020

  1. Dowolne ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną dziecka, ćwi­czenie reakcji na sygnał dźwiękowy, ćwiczenie koordynacji ruchowej.

Wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

  • Praca z KP4.13b – doskonalenie sprawności motoryki ma­łej, ćwiczenie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Temat: Szlakiem Wisły. 07.05.2020

  1. Dowolne ćwiczenia przy muzyce rozwijające sprawność fizyczną dziecka, ćwi­czenie reakcji na sygnał dźwiękowy, ćwiczenie koordynacji ruchowej.

Wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

  • Zagadki znad Wisły – doskonalenie umiejętności tworzenia rymów, ćwiczenie sprawności językowej, utrwalenie nazw miast leżących nad Wisłą, rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą, czekania na swoją kolej.
Zagadka pierwsza Popłyniemy Wisłą Razem z rybitwami, Zobaczymy miasta, Co leżą przed nami. Już zakręca rzeka I czule oplata Miasto, co pamięta Dawne dni i lata.     Zagadka druga Na brzegu Syrenka, Miasta swego broni. Tarczą się osłania I miecz trzyma w dłoni. Dalej – Stare Miasto – Barwne kamieniczki. Zbiegają ku Wiśle Wąziutkie uliczki   Zamek, a przed zamkiem Na szczycie kolumny Stoi sam król Zygmunt Z miasta swego dumny. Więc jakie to miasto, Gdzie wciąż mieszka sława? To stolica Polski, A zwie się (Warszawa).     Zagadka trzecia Teraz popłyniemy Do miasta pierników, Sporo się dowiemy Tu o Koperniku. Kiedy wyruszymy Ulicami miasta, Pomnik astronoma Przed nami wyrasta. To jego nauka Sprawiła, że może Teraz kosmonauta W gwiezdne mknąć przestworze. Pierniki tu lepsze Niż piecze babunia. Gdzie dopłynęliśmy? Do miasta (Torunia).     Zagadka czwarta Płyńże, miła Wisło, Płyń, Wisło szeroka! Wtem, słońce zabłysło – Przed nami zatoka!   Wisła z sinym morzem Zostać zapragnęła I o rannej zorzy Do morza wpłynęła.   Patrzy na ich przyjaźń Neptun i po pańsku Informuje Wisłę, Że jest wreszcie w (Gdańsku). Bogactwo i chwałę, Mężnych królów wielu, Którzy tu rządzili Na polskim Wawelu. Każde dziecko teraz Na pewno odpowie, Gdzie jest zamek Wawel? No, proszę? W (Krakowie).            

Temat: Unia Europejska. 08.05.2020

  1. „Symbole Unii Europejskiej” – doskonalenie percepcji wzrokowej, ćwiczenie ana­lizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie umiejętności określania różnic pomiędzy ob­razkami, wprowadzenie symboli UE. „Czy Unia Europejska to…?” – utrwalenie in­formacji o Unii Europejskiej, doskonalenie umiejętności określania prawdziwości zdań, doskonalenie sprawności fizycznej dzieci.

www.europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_pl – puzzle online

  • Praca z KP4.15b– rozwijanie mowy i spostrzegawczości, kształtowanie umiejętności zapisywania działań.

Pozdrawiam, życzę miłej zabawy. M. Materek