Zajęcia logopedyczne – prowadząca H.Czaja

Witam Rodziców i dzieci, które uczestniczą w zajęciach logopedycznych.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o podjęcie terapii logopedycznej w domu. Ćwiczyć mowę poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, ilustracji, udzielanie odpowiedzi na pytania po przeczytaniu tekstu. Utrwalać głoski wywołane w sylabach, wyrazach i zdaniach. Naśladować głosy zwierząt. W ćwiczeniach należy korzystać z kart pracy, które dzieci posiadają w swoich teczkach.

Halina Czaja