Zajęcia wyrównawcze – klasa 6

Pracować w zeszytach ,,Ortograffiti”- 1 strona dziennie ; 
Ćwiczyć wymowę wg dotychczasowych zasad, korzystając z dostępnych w internecie