ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SZAU/2017

Zamawiający ZSP w Zagłobie zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym dowożenia uczestników i uczestniczek projektu oraz zapewnienia opieki w czasie przewozu w ramach projektu „Szkolna Akademia Umiejętności (SZAU)„ (nr umowy RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji znajduje się w załączniku – Zapytanie na transport

W dniu 21.10 2017r. komisja wybrała ofertę:
PAWEŁ KANIA-  PRZEWÓZ OSÓB
ŁAZISKA 71 A
24 -335 ŁAZISKA