ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 SZAU/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 SZAU/2017 dotyczące wykonania infrastruktury sieciowo – usługowej wraz z dostawą urządzeń sieciowych w ramach projektu Szkolna Akademia Umiejętności -SZAU nr umowy 192/RPLU.12.02.00-06-0173/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

W dniu 22 .12.2017R. r. komisja wybrała ofertę

HARDPC -PAWEŁ WIELGOS 

OPOLE LUBELSKIE 24-335
UL.DŁUGA 6