ZAPYTANIE OFERTOWE Nr2/SZAU/ 2017

Zespół Szkół Publicznych w Zagłobie zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy sprzętu do pracowni ICT w ramach projektu Szkolna Akademia Umiejętności – SZAU nr umowy 192/ RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

Informacja znajduje sie w załączniku -Zapytanie dotyczące zakupu i dostawy sprzętu do pracowni ICT.

W dniu 28.10.2017 r. komisja wybrała ofertę 

HARDPC -PAWEŁ WIELGOS
 OPOLE LUBELSKIE 24 -335
UL. DŁUGA 6