Historia szkoły

W lutym 1945 roku po odzyskaniu niepodległości w dawnym budynku państwa Kleniewskich z inicjatywy rodziców – Ludwika Malan zakłada pięć klas szkoły podstawowej. Zajęcia w „starej szkole” odbywają się do 1970 roku, kiedy to zostaje oddany do użytku nowy budynek szkolny. 23.06.1971 r szkole zostało nadane przez ówczesne władze imię Franciszka Błaszkiewicza. 14 kwietnia 1989 roku nastąpiło wręczenie szkole sztandaru. W roku szkolnym 1998/99 do szkoły zostało przeniesione przedszkole dla 25 dzieci z Zakładu Przetwórstwa Owoców w Zagłobie. Wychowawczyniami zostały: Anna Filipek i Anna Kramek.

Funkcje Dyrektora szkoły pełnili:

1. Eustachy Kaczaniuk
2. Adam Kaczaniuk
3. Lucyna Bojarska z zastępcą Zdzisławem Szczapańskim
4. Władysław Smaga
5. Teresa Burek
6. Bogusław Bernacki