Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca:
Zuzanna Bigos

Alicja Czarnota

Zastępca: Patryk Pałka, Alan Superson

Sekretarz: Dominika Ajtel

Członkowie: Jakub Cywiński, Maciej Maciąg, Natalia Dacka, Julia Pietras, Paweł Dacka

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

– reprezentowanie ogółu uczniów

– działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw

– uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły

– rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę

– kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów

– dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji