Baza dydaktyczna

1. Sale lekcyjne – 9
2. Sala gimnastyczna
3. Pracownia informatyczna
4. Biblioteka
5. Świetlica
6. Gabinet pedagoga
7. Sale przedszkolne – 2