Światowy Dzień Wody

„22 marca obchodziliśmy  Światowy Dzień Wody. W tym roku  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zorganizowanej  akcji  świadomościowej oraz zajęciach okolicznościowych poświęconych  rozwijaniu postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz oszczędzania zasobów >>