„Siódma edycja konkursu Postaw na Słońce”

Drodzy Czytelnicy,
Jesteśmy uczniami Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie, bierzemy udział w ogólnopolskim  
konkursie badawczym „Postaw na Słońce”. Jednym z zadań, które wykonaliśmy było przygotowanie artykułów promujących OZE ( Odnawialne Źródła Energii), instalacje fotowoltaiczne. Chcielibyśmy je zaprezentować:

Sporządziliśmy również listę stron internetowych, dzięki  którym można wzbogacić  wiedzę dotyczącą  tych zagadnień.

Członkowie zespołu Słoneczny Squad.