Chemia, biologia kl. VIII ( 7-8.04.2020)

Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.

Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl, zapoznaj się z tematem: Kwasy karboksylowe- budowa,  wykonaj tylko ćwiczenia online, umieszczone pod nagłówkiem Zadania. Zweryfikuj  odpowiedzi, korzystając z opcji Sprawdź ( obok zadania).

Uwaga! nauczyciel posiada podgląd online. Wykonanie zadań jest potwierdzeniem obecności.

Temat.  Konkurencja.

Zapoznaj się z materiałami zamieszczonymi na stronie 93-96 podręcznika Puls życia 8.

Praca dla wszystkich uczniów: Wykonaj pisemnie ćw. 1,2,3 str.96 ( podręcznik- praca będzie oceniana). Zdjęcie pracy prześlij do 10.04.2020 na adres:efwieclaw@wp.pl. W tytule maila wpisz: imię, nazwisko, klasę i szkołę

Temat: Kwas metanowy.

 Zapoznaj się z materiałami zamieszczonymi na stronie 161-163 podręcznika Chemia Nowej Ery 8. Przerysuj tabelę do zeszytu przedmiotowego i uzupełnij:

Cecha Kwas metanowy
Nazwa zwyczajowa  
Wzór sumaryczny  
Wzór strukturalny  
Stan skupienia  
Barwa  
Zapach  
Rozpuszczalność  w wodzie  
Toksyczność  
Czy ulega dysocjacji jonowej?  
Czy ulega reakcjom spalania?  
Zastosowanie  
Masa cząsteczkowa  

Praca dla wszystkich uczniów: Wykonaj pisemnie ćw. 1,2,3 str.163 ( podręcznik)-praca będzie oceniana.  Zdjęcie pracy prześlij do 10.02.2020 na adres:efwieclaw@wp.pl. W tytule maila wpisz: imię, nazwisko, klasę i szkołę.

Uwaga!!!!!!!! Proszę dołączyć do grupy skype do 10.04.2020, podaje link:

https://join.skype.com/D8BkFjpgfjcb