GEOGRAFIA kl V-VIII 29 kwietnia

Od 29 kwietnia informacje o lekcjach geografii będą dostępne w dzienniku elektronicznym w zakładce prace domowe, a sprawdziany wpisywane w zakładce sprawdziany.

W środę 29 kwietnia kl.6 pisze sprawdzian o godz.9.00 Link do sprawdzianu będzie podany w zakładce prace domowe w dzienniku elektronicznym i aktywny przez godzinę.

O godz.12.00 kl.7 pisze sprawdzian. Link do sprawdzianu będzie podany w zakładce prace domowe w dzienniku elektronicznym i aktywny przez godzinę.