Geografia – zagadnienia do opanowania I tydzień


Kl.5
Temat: ”Lądy i oceany na Ziemi”
Proszę zapoznać się z treścią podręcznika str 86-90 a następnie wykonać w zeszycie ćwiczeń zad.1-5 str.52-54 i wejść w poniższe linki

https://epodreczniki.pl/a/kontynenty-na-ziemi/D1Bw5HYBX
https://www.youtube.com/watch?v=hyYmyG0SugU
https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48
https://online.seterra.com/pl/vgp/3287
https://online.seterra.com/pl/vgp/3188

kl.6
Temat: Utrwalenie o państwach Europy.
Polecam wejść w poniższe linki, są tam quizy o Europie. Proszę wykonać ćwiczenia powtórzeniowe 1-6 str.62-64 (na koniec rozdziału 3). Uczniowie, którzy nie wykonali plakatu nt zabytków Londynu lub Paryża, proszę o wykonanie.
https://online.seterra.com/pl/vgp/3286
https://online.seterra.com/pl/vgp/3135
https://online.seterra.com/pl/vgp/3453
https://online.seterra.com/pl/vgp/3387
https://www.youtube.com/watch?v=vosnpm3Zz4g
https://wordwall.net/pl/resource/850515/geografia/europa-powt%c3%b3rka-klasa-6
https://wordwall.net/pl/resource/679964/geografia/geografia-europy

Kl.7
1 lekcja: Utrwalenie wiadomości nt rolnictwa Polski
https://view.genial.ly/5e6f945c27aede0fbe7c6c51/interactive-image-rolnictwo-w-polsce?fbclid=IwAR35NYwX9NJx98XDue3f-yYChjUpu4GpgovJUjzuYbQbXwEIikH7sp7vLmE

2 lekcja: Przemiany w polskim przemyśle
https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski-po-1989-roku/DCxhPNPqN
na końcu wykonajcie ćwiczenia on-line

Kl. 8 Mapa Ameryki – utrwalenie
https://online.seterra.com/pl/vgp/3015
https://online.seterra.com/pl/vgp/3079
https://online.seterra.com/pl/vgp/3452
https://online.seterra.com/pl/fl/2015
filmy nt. Amazonii, powstawania tornad:
https://www.youtube.com/watch?v=i4p2JQtKMac
https://www.youtube.com/watch?v=92ANDEJ0OEg
https://www.youtube.com/watch?v=ng-l8jeXr74
https://www.youtube.com/watch?v=DluSPVtxb20