Harmonogram zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej.

Zwrot książek:
1, 3,4,5,8, 10 czerwca w godz. 10.00-12.00
Zwrot podręczników:
klasa I -15 czerwca godz. 10.00
klasa II -15 czerwca godz. 11.00
klasy III -15 czerwca godz. 12.00
klasa IV -19 czerwca godz. 10.00
klasa V -19 czerwca godz. 11.00
klasa VI -19 czerwca godz. 12.00
klasa VII -22 czerwca godz. 10.00
klasa VIII -22 czerwca godz. 11.00

Książki i podręczniki należy zapakować w reklamówki lub worki foliowe i opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, data zwrotu.