„HIV i AIDS –prawda i mity”

Dzień 1 grudnia jest obchodzony jako Światowy Dzień walki z AIDS.  Co roku, na początku tego miesiąca, odbywają się w naszej szkole  pogadanki dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. W bieżącym roku szkolnym akcją informacyjną objęci zostali  uczniowie klas starszych Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie. Celem zajęć było popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat HIV i AIDS oraz kształtowanie postaw asertywnego i odpowiedzialnego zachowania w sytuacjach niosących zagrożenia.