Informacja dla nauczycieli

Proszę o wpisywanie zadań dla uczniów w dzienniku elektronicznym w zakładce zadania domowe.

Bogusław Bernacki