Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo

Informuję, że w okresie od 2 września do 22 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Zagłobie będą organizowane pozalekcyjne zajęcia wspomagające uczniów klas 4-8 w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujęte w planie lekcji.

W załączniku znajduje się deklaracja, którą należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zagłobie do 27.08.2021r. (piątek)

Dyrektor Bogusław Bernacki