Informacja

W związku ze znacznym wzrostem zakażeń COVID019 przypominam o obowiązku zakrywania nosa i ust w części wspólnej szkoły to jest na korytarzach szkolnych i w świetlicy szkolnej. Proszę żeby rodzice wyposażyli dzieci w maseczki i uświadomili potrzebę ich używania zgodnie z zaleceniami.
Przypominam również, że przed wejściem do szkoły obowiązuje dezynfekcja dłoni. Rodzicom przypominam, że obowiązuje zakaz wejścia na teren szkoły jeśli to nie jest konieczne. Na terenie szkoły rodzic musi mieć zakryte usta i nos.


Dyrektor Bogusław Bernacki