Konkurs ekologiczny

„Coś z niczego” czyli rady na odpady

Cele:


1. Propagowanie postaw proekologicznych wśród uczniów

2. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat potrzeby segregowania odpadów i oszczędzania surowców oraz zalet recyklingu.

3. Rozwijanie zdolności manualnych i twórczej wyobraźni

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII

 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

 3. Tematem konkursu jest wykonanie przedmiotu użytecznego z odpadów

4. Praca powinna być podpisana w niewidocznym miejscu lub należy przywiesić karteczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą

5. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy (strona szkoły).

6. Termin przynoszenia prac 27.04.2022 r.

7. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody i dyplomy.

Liczymy na kreatywność i pomysłowość!

Organizator

Anna Rosły