Oddział trzylatków tematy od 11.05.-15.05.2020r.

Witam serdecznie Rodziców i dzieci i zapraszam do nauki przez zabawę. Naszym tematem przewodnim w tym tygodniu to „ Tajemnice książek”.

Poniedziałek 11.05.br

Temat: Moje ulubione książki.

 1. „Moje ulubione książki” –  Proszę wspólnie z dziećmi zobaczyć jakie książeczki dla dzieci są na półce dziecka i obejrzeć książeczkę, którą dziecko zaproponuje. Zachęcam do rozmowy na temat  

umiejętnego obchodzenia się z książkami i ich szanowania oraz na temat wiedzy jaką możemy zyskać czytając książki.

 • „Moje książki”–  Proszę zachcieć dziecko słuchanie wiersza I. Salach oraz rozmowy na temat jego treści i przestrzegania zasad korzystania z książek.

 „Moje książki” –I. Salach

Moje książki kolorowe

stoją równo na półeczce.

Myję ręce i oglądam

kartkę po karteczce.

Czasem książki czyta mama,

bo ja nie potrafię sama.

Z książek wiele się dowiecie

o szerokim pięknym świecie.

O roślinach, o zwierzętach,

o dalekich krajach też.

Wszystko w książce jest zamknięte,

a więc ją do ręki bierz.

Rodzic  rozmawia z dziećmi na temat przeczytanego wiersza. Pyta: O czym dzisiaj będziemy mówić?; Dlaczego dobrze jest mieć książeczki w domu i czytać je codziennie?; Co trzeba najpierw zrobić, zanim

weźmiemy do ręki książkę?. Rodzic  zwraca dziecku uwagę na prawidłowe obchodzenie się z książkami:

Nie wolno poplamić książki ani zaginać rogów; Należy delikatnie odwracać kartki, by ich nie podrzeć, odkładać książki na swoje miejsce

 • „Jaka to książka?” – zabawa dydaktyczna. Praca z KP2.23 – kształtowanie umiejętności

wypowiadania się na temat ulubionej książki. Rozwijanie zainteresowania książkami. Rozumienie pojęć najwyżej, najniżej. Zapoznanie ze znaczeniem pojęcia w środku.

Wtorek 12.05.br

Temat: Jak powstaje papier?

 1. „Las” – swobodna rozmowa z dzieckiem, o tym, co daje nam las. Rozbudzanie zainteresowania

przyrodą. Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.

Proszę przeczytać dziecku zagadkę i zachęcić do jej rozwiązania.

Las

Są tam duże drzewa

oraz grzybki małe.

Co to jest za miejsce?

Wiecie doskonale.

Następnie Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia lub ilustrację lasu. Obok kładzie kartkę papieru i książkę.

Rodzic  zadaje pytanie: Co to jest papier?. Daje dziecku papier o różnej grubości i fakturze. Dziecko

musi dotknąć kartek. Później Rodzic podaje kilka przykładów wykorzystania papieru, np.: do rysowania

lub do produkcji książek, czasopism, gazetek dla dzieci. Rodzic daje dziecku książki i gazetki, by mogło

zapoznać się z fakturą tego typu kartek. Rodzic pyta: Z czego powstaje papier?. Na koniec Rodzic włącza odgłosy lasu. Dziecko słucha szumu drzew, śpiewu ptaków. Rodzic  pyta dziecko: Jakie odgłosy możemy słyszeć w lesie?. www.youtube.com/watch?v=vY6wBDCBtzU – odgłosy lasu

 • Proszę o zachęcenie dziecka do wysłuchania wiersza „Raz na sośnie siadła pliszka” –W. Ścisłowskiego.

Raz na sośnie siadła pliszka

Raz na sośnie siadła pliszka

no i co wynika z tego?

Drgnęła gałąź – spadła szyszka.

No i co w tym ciekawego?

Szyszka była już dojrzała –

no i co wynika z tego?

Więc nasiona wyleciały.

No i co w tym ciekawego?

Z nasion drzewka tam wyrosły

no i co wynika z tego?

Cóż, po latach ścięto sosny.

No i co w tym ciekawego?

Z drewna papier wnet zrobiono

no i co wynika z tego?

Dziś jest książki twojej stroną

dziękuj pliszce (drzewom), mój kolego!”

Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. Rodzic zadaje pytania: Z czego wyrosły drzewka?; W co zamieniło się drewno?.

 • „Zabawy z papierem” – zabawa plastyczno-techniczna. Rodzic  przeprowadza pokaz zastosowania papieru o różnych fakturach, np.: zwijanie kartki białego papieru w rulon i robienie z niej lunety, zgniatanie gazet w papierowe kule, patrzenie przez celofan jak przez kolorowe okulary. Dziecko próbuje wykonywać

proponowane przedmioty, mając do dyspozycji różnego rodzaju papier.

Środa 13.05.br

Temat: Kolorowe książeczki.

 1. „Nasza biblioteczka” – swobodne wypowiedzi dziecka na temat wyglądu książek. Rodzic. daje dziecku książeczkę z biblioteczki. Dziecko uważnie przygląda się książkom, otwiera je, przekłada kartki. Następnie odpowiada na pytania Rodzica.: Jak wygląda książeczka?; Jest duża czy mała, gruba czy

cienka?; Czy ma ilustracje?; Co widać na ilustracjach?.

 • „Kot”– nauka wierszyka E.M. Skorek połączona z zabawą ruchową. Rodzic  czyta wiersz, jednocześnie rysując kota na dużej kartce. Kładzie pod narysowanym rysunkiem napis kot. Rodzic głośno odczytuje napis. Następnie jeszcze raz recytuje treść wiersza, a dziecko palcem na dywanie rysuje kota.

„Kot”  Ewa Małgorzata Skorek

Miły pyszczek, uszka małe,

tu dwa oczka, a tu wąsy daję.

Wyprężony grzbiet, nogi,

teraz ogon długi.

Oto kot, co myszki lubi.

Następnie na hasło Rodzica dziecko wykonuje określone czynności: Kotki biegają – dziecko porusza się na czworakach; Kotki robią koci grzbiet – Rodzic pokazuje, jak wykonać ćwiczenie, dziecko naśladuje; Kotki piją mleczko z miseczki – dziecko układa dłonie w kształt miseczki i naśladują picie mleka; Kotki oblizują się i miauczą – dziecko oblizuje wargi i miauczy jak kot.

 • „Kot” – praca plastyczno-techniczna. Rodzic daje dziecku sylwety kotów. Zadaniem dziecka jest ozdobienie ich różnymi kawałkami materiałów, doklejenie oczu, wąsów z włóczki, nosa. Rodzic może pomóc dziecku przymocować patyczki do sylwet kotów tak, aby powstały kukiełki, które można wykorzystać do zabawy lub teatrzyku.

Czwartek 14.05.br

Temat: W księgarni.

 1. Proszę wybrać jedną książeczkę z biblioteczki domowej. Rodzic  prosi, by dziecko usiadło na dywanie i oglądało wybraną przez siebie książeczkę Rodzic razem z dzieckiem  omawia, z czego składa się książka. Okładka chroni strony książki i na niej jest napisany tytuł książki, pokazuje okładkę. To jest kartka, a to strona. Na niej są litery, które układają się w wyrazy, zdania, historyjki. Dzięki nim wiemy, czy to jest bajka, wiersz czy opowieść. Rodzic  pokazuje kartki w książce. Ilustracje i obrazki pokazują to, o czym czytamy. Rodzic demonstruje ilustracje w książce. Pokazuje, w jaki sposób należy odwracać kartki, by ich nie zniszczyć.      
 2. Proszę przeczytać dziecku wiersz „Kup mi, mamo, książeczkę” –T. Kubiaka.

„Kup mi, mamo, książeczkę”(fragment) Tadeusz Kubiak

Kolorowe książeczki,

kolorowe bajeczki,

w kolorowych bajeczkach

kolorowy jest świat.

Kup mi, mamo, książeczkę,

przeczytamy bajeczkę,

a w bajeczce tej – dziwy.

Każdy poznać je rad.

Rozmowa Rodzica z dzieckiem na temat wysłuchanego utworu. Rodzic zadaje pytania: Czy dziecko lubi dostawać książeczki?; Kto czyta dziecku książeczki?; Jakie  dziecko zna bajki?.

 • Praca z KP2.24 – dzieci wypowiadają się na temat obrazka przedstawiającego księgarnię. Zadaniem dzieci jest otoczenie pętlami książek, które mama kupiła Toli.

Piątek 15.05.br

Temat: Lubię czytać biblioteka.

 1. „Dbamy o książki” – rozmowa tematyczna z dziećmi. Rodzic  rozkłada przed dzieckiem książki, które wymagają naprawy. Dziecko przygląda im się. Rodzic pyta: Czy kartki w tej książce powinny być zagięte?; Czy kartki mają być podarte?; Co możemy zrobić, by naprawić te książki?. Rodzic  proponuje, by

dziecko pomogło naprawić książki. Rodzic zwraca uwagę, że z książkami należy obchodzić się delikatnie. Trzeba uważać, by ich nie poplamić i nie zaginać stron, ostrożnie odwracać strony, by ich nie porwać. Po obejrzeniu należy książkę odłożyć na miejsce. Gdy jakaś książka zostanie uszkodzona, należy powiedzieć o tym Rodzicom.

 • „Kłopoty w bibliotece” – słuchanie wiersza M. Przewoźniaka. Rodzic recytuje wiersz.

Książkom w pewnej bibliotece

nudziło się tak dalece,

że ni z tego, ni z owego

zaczęły grać w chowanego.

„Calineczka” się schowała

za ogromny atlas ryb.

Szuka krasnal Hałabała,

gdzie się przed nim Plastuś skrył?

Tak się wszystkie wymieszały,

że ta pani w bluzce w prążki

chodzi tutaj już dzień cały,

nie znajdując żadnej książki.

Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. Rodzic  wyjaśnia dzieciom różnicę między biblioteką, a księgarnią. Tłumaczy, dlaczego w bibliotece ważny jest porządek. Pyta dziecko, jak nazywały się postacie z bajek, które wystąpiły w wierszu.

Życzę miłych zabaw. Pozdrawiam M. Materek