Ogłoszenie

Klasyfikacyjne Posiedzenie rady Pedagogicznej ZSP w Zagłobie odbędzie w szkole w dn. 26.01.2021 r. (wtorek) o godz. 1415.

Porządek posiedzenia:

  1. Realizacja materiału i podstawy programowej, w tym nauka zdalna.
  2. Frekwencja, zachowanie, klasyfikacja.
  3. Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych.
  4. Praca kół zainteresowań.
  5. Nauczanie indywidualne.
  6. Praca pedagoga, bibliotekarza, logopedy, świetlicy szkolnej.
  7. Sprawy różne.