Przerwa na czytanie

30 października nasza szkoła wzięła udział w I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. „Przerwa na czytanie”- bicie rekordu w czytaniu na przerwie.
Akcja zorganizowana jest przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.
Udział w biciu rekordu brała cała społeczność szkoły. Najmłodszym uczniom czytały Panie Nauczycielki.
Klasy 4-8, przebywające na zdalnym nauczaniu, czytały w swoich domach.
Celem akcji jest:
promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
integracja środowiska lokalnego;
pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;
wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;
zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.
Honorowy patronat nad akcją objęła Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.