REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI ORAZ KLAS PIERWSZYCH

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilków.

Treść zarządzenia1
Treść zarządzenia2