Rodzic pierwszym doradcą

Szanowni Państwo, rodzice klasy ósmej
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas ósmych w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. : „Rodzic pierwszym doradcą”.
Spotkanie ze specjalistami odbędzie się online 20. kwietnia 2021 (wtorek) o godzinie 17.00.

Kurator Oświaty w Lublinie mgr Teresa Misiuk

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a