RPO ZMIENIA PRZYSZŁOŚĆ – NAMALUJ SWÓJ ŚWIAT

Uczennica naszej szkoły Wioleta Kramek wygrała konkurs „RPO zmienia przyszłość namaluj swój świat”.

Nagrodą w konkursie był zestaw interaktywny składający się z interaktywnej tablicy, projektora multimedialnego oraz oryginalnego oprogramowania.

W dniach 26-27.06.2012 w Lublinie zebrało się jury konkursu „RPO zmienia przyszłość namaluj swój świat”.

W wyniku obrad, jury wyłoniło w każdej z 173 gmin jednego laureata biorąc pod uwagę następujące kryteria: plastyczne – kreatywność, oryginalność, kompozycja, umiejętność użycia technik plastycznych, czytelność przekazu artystycznego, estetyczne wykonanie prac, oraz kryterium zgodności treści z wartościami plastycznymi: zgodność z tematyką Konkursu, popularyzowanie wiedzy na temat regionu i zmian dokonujących się w najbliższej okolicy, znaczenie RPO dla rozwoju regionu.

Na konkurs plastyczny wpłynęły 556 prace z których Jury w składzie:

– Anna Nawrot – artysta plastyk
– Benek Homziuk – artysta plastyk,
– Jarosław Koziara – artysta plastyk,

wybrało 173 najlepszych prac.

A oto nagrodzona praca: