Rządowe wsparcie na dla nauczycieli

Prosimy nauczycieli o składanie wniosków do dnia 7 grudnia.

Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu; resort edukacji przekazał tym samym kolejne 300 mln zł na zakup sprzętu do kształcenia na odległość. Rozporządzenia w tej sprawie podpisał 18 listopada br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

O rządowym wsparciu dla nauczycieli pisaliśmy już wcześniej pod adresem: www.kuratorium.lublin.pl/ Pod wskazanym adresem zamieszczono również najczęsciej zadawane pytania związane z warunkami uzyskania dofinansowania.

W załaczniku poniżej przedstawiamy wzór wniosku, który nauczyciel składa do dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony. Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br., do wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada br. nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu.Refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia br. Zwrot pieniędzy za wydatki nauczyciel otrzyma najpóźniej do końca tego roku.

Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, wniosek może złożyć dyrektorowi tylko jednej z nich. Ze wsparcia w wysokości do 500 zł będzie można skorzystać tylko raz.