Spotkanie z policją

Policjanci podczas wizyty w naszej szkole omówili jak bezpiecznie i rozsądnie korzystać z Internetu, aby nie stać się ofiarą lub sprawcą cyberprzemocy. Podczas spotkania policjanci wskazywali iż anonimowość w Internecie jest złudna i każda osoba, która swoim zachowaniem przekroczy normy prawne poniesie z tego tytułu konsekwencje.

Poruszono kwestie tzw. „hejtu”, cyberprzemocy rówieśniczej oraz zasady umieszczania zdjęć oraz filmów na portalach społecznościowych. Dużą uwagę poświęcono na kwestię odpowiedzialności nieletnich i małoletnich, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Wskazano również na zagrożenia płynące z zażywania substancji niedozwolonych. Spotkanie było też doskonałą okazją do tego, by utrwalić znajomość numerów alarmowych.