Uwaga uczniowie klasy IV- zajęcia z wychowawcą, zajęcia dodatkowe.(21.04.2020)

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Jak chronimy przyrodę?

22 kwietnia – obchodzimy  Dzień Ziemi:

Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl i zapoznaj się z materiałami : Dlaczego chronimy przyrodę?,  wykonaj tylko ćwiczenia online, umieszczone pod nagłówkiem Zadania. Zweryfikuj  odpowiedzi, korzystając z opcji Sprawdź ( obok zadania).

Uwaga! nauczyciel posiada podgląd online.

Temat: Gospodarowanie odpadami.

Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl i zapoznaj się z materiałami: Gospodarowanie odpadami ,  wykonaj tylko ćwiczenia online, umieszczone pod nagłówkiem Zadania. Zweryfikuj  odpowiedzi, korzystając z opcji Sprawdź ( obok zadania).

Uwaga! nauczyciel posiada podgląd online.