„Znamię! Znam je?- co każdy powinien wiedzieć o czerniaku”

Uczniowie klasy 7 i 8 wzięli udział w zajęciach profilaktycznych pt. ”Znamię! Znam je? – jak chronić się przed czerniakiem. Głównym  celem lekcji było upowszechnienie wśród uczniów wiedzy z zakresu czynników ryzyka zachorowania na czerniaka, zagrożeń i zasad jego profilaktyki. Uczniowie wykonali również gazetkę tematyczną na korytarzu szkolnym, rodzicom zostały przekazane ulotki informacyjne. Przeprowadzona akcja informacyjna jest odpowiedzią na Ogólnopolski Program  Profilaktyki  Czerniaka ( edycja 2021/2022) ,w którym zgłosiła swój udział Gmina Wilków.