Biblioteka 23-27 marca

23.03.2020 Zapraszam Was do poznania kulturowego dziedzictwa lubelskiej wsi. Ekomuzeum Lubelszczyzny tworzy 31 obiektów rozproszonych w środkowo-zachodniej części województwa lubelskiego.  Każda z atrakcji ma swój program. Turysta poznaje temat wiodący (np. pszczelarstwo, kowalstwo, tkactwo, młynarstwo, flisactwo, plecionkarstwo, papiernictwo, garncarstwo), o którym opowiadają autentyczni pasjonaci.    http://www.ekomuzeumlubelszczyzny.pl/
24.03.2020 Witam, dziś coś dla smakoszy. Katalog lubelskich produktów tradycyjnych, który pokazuje konsumentom oraz producentom, jak ogromne jest bogactwo naszego regionu w zakresie produkcji tradycyjnej żywności i dziedzictwa kulturowego.  https://www.lubelskie.pl/file/2020/01/W-krainie-lubelskich-produkt%C3%B3w-tradycyjnych.pdf
25.03.2020 Zapraszam na wirtualny spacer po Kazimierzu Dolnym https://www.ai360.pl/panoramy/236  oraz garść informacji o Kazimierzu https://www.youtube.com/watch?v=x_Wpz7Mm3v4 https://www.youtube.com/watch?v=5qsqKcDpXvc
25.03.2020  Muzeum Historii Polski http://muzhp.pl/pl/p/247/muzeum-online
26.03.2020 Dzisiaj „wypożyczam” stronę z e-bookami: Wolnelektury.pl
27.03.2020 Witam. „Wypożyczam” dziś http://chmuraczytania.pl/